طب سوزنی چیست؟

طب سوزنی از حدود 5000 سال پیش در چین استفاده می شده. در ایران مدارکی برای استفاده از طب سوزنی در زمان قبل از اسلام وجود دارد. پزشکانی در آن زمان بنام نیشتر پزشک وجود داشته اند که از سوزن برای درمان بیماریها استفاده می کردند.

استفاده از طب سوزنی چینی بر پایه فلسفه چینی است. اما در حال حاضر با تحقیقات علمی سعی در کشف روشهایی است که این نوع درمان موثر است. و هر روز در مواردی که طب سوزنی اثر دارد این رشته تقویت شده و بر عکس در مواردی که اثرات آن روشن نیست یا اثری ندارد، کنار گذاشته می شود. بطوریکه در حال حاضر جزو برنامه آموزشی متخصصان طب فیزیکی است. علی رغم ساده به نظر رسیدن این روش، با توجه به خطرات و عوارض احنمالی آن برای بیمار، این روش باید تنها توسط پزشک انجام شود.

آیا این روش در درمان بیماران موثر است یا تنها نوعی درمان علامتی است؟

روش طب سوزنی یکی از روشهای درمانی است که در کنار سایر درمانها بخصوص انجام صحیح ورزشهای درمانی مناسب می تواند به بیماران کمک نماید. انجام طب سوزنی به تنهایی در موارد زیادی موثر نیست و باید همراه با روشهای دیگر طب فیزیکی و دارویی جهت بیمار استفاده شود. در طب مدرن ، پاسخ مناسب به درمان بستگی به تشخیص درست و استفاده مناسب از این روش در کنار سایر مدالیتی های طب فیزیکی بخصوص ورزش دارد.

طب سوزنی میتواند همراه با عوارض خطرناکی مثل پارگی ریه باشد بنابراین فقط باید توسط پزشکان انجام شود.در حال حاضر طب سوزنی یکی از مواردی است که به متخصصین طب فیزیکی در دوره دستیاری آموزش داده می شود. اما برخلاف تبلیغات درمان هر دردی نمی باشد و در موارد خاص که بیمار بدرستی انتخاب شده باشد پاسخ مناسبی به درمان می دهد. از طرف دیگر معمولا طب سوزنی درد زیادی ندارد اما در بیمارانی که ترس از سوزن یا استرس دارند بهتر است از روشهای دیگر برای درمان استفاده نمود.